Regnskap

Når Aktiva Råd og Regnskap fører regnskap for deg, kan vi hjelpe deg med alt fra bilagshåndtering til å levere økonomiske rapporter som gir deg et godt grunnlag for økonomisk styring og planlegging av driften.

Vi kan hjelpe deg med blant annet bilagshåndtering, betalingsformidling, fakturering,
årsoppgjør, rapportering og innsending mva-oppgaver.

Ditt regnskap er ofte lovpålagt å føre og levere til staten, slik at det finnes et grunnlag for beskatning. Samtidig gir regnskapet full oversikt over selskapets økonomi, som videre danner videre beslutningsgrunnlag for styre og ledelse. Et regnskap gir deg nemlig innsikt i inntekter og utgifter, samt eiendeler og hva du skylder leverandører. Dette overblikket over bedriftens økonomi er helt essensielt for å kunne ta riktige avgjørelser.

Det er ikke bare staten eller deg som daglig leder som har nytte av regnskapet. Her finnes
det også flere parter som kan ha interesse av å se hvordan bedriftens økonomiske situasjon
stiller seg. Ledelsen, styret, andre eiere, kunder, banker, og potensielle investorer, har alle
en interesse av regnskapet ditt. Det er da selvfølgelig veldig viktig at regnskapsføringen
utføres profesjonelt med kvalitet.

Derfor bør du sette ut regnskapsføring

I en bedrift er tid en knapp ressurs. Vi ønsker å lette hverdagen til daglige ledere med å
kunne frigjøre tid på regnskapsoppgaver.

Mange tenker at de skal gjøre regnskapet selv for å spare penger. Det ofte mange ikke
tenker på er alternativkostnaden; Tid og energi brukt på «kjedelige» regnskapsoppgaver, kan
føre til tap av potensiell inntekt i at en ikke jobber med det en er god på. Dessuten løper en
alltid en risiko for at regnskapet ikke holder god nok kvalitet. Dette kan føre til at det blir
dyrere å fikse, enn det ville vært å sette bort regnskapsføringen til å begynne med.

Med våre kompetente regnskapsførere og automatiserte prosesser i skybaserte
regnskapsprogram, vil vi kunne frigjøre din tid, slik at du kan fokusere på det du er god på.

Vi hjelper deg med:

  • Bilagshåndtering
  • Inn- og utgående fakturaer
  • Innkreving av fordringer
  • Bankintegrasjoner
  • Betalingsformidling
  • Rapportering
  • MVA-oppgjør
  • Prosjekt-og/eller avdelingsregnskap
  • Timeregistrering
  • Likviditetsstyring