Rådgivning

Mange bedrifter har behov for hjelp til å se nye muligheter og hvordan de kan gjøre endringer som kan være besparende og gi bedre drift. Særlig i bedrifter der daglig leder er aktiv i driften og har derfor lite tid til økonomioppfølging. Da kan det være nyttig med innspill fra en erfaren rådgiver. Aktiva kan være en slik sparringspartner for deg.

Faglig støtte og en sparringspartner i driften av selskapet

Ofte er daglig leder i utgangspunktet en grunder, som kan faget bedriften tilbyr, men har lite eller ingen erfaring med det å drive en bedrift. Da er det godt å ha noen å snakke med omkring alle avgjørelser som skal tas, håndtering av ansatte, gode rutiner osv.
Vi har god erfaring med rådgivning og lederstøtte i tett samarbeid med ulike ledere gjennom flere år. Vi kjenner de fleste bransjer, og har god erfaring med bistand til daglige ledere gjennom støtte og veiledning i hvordan man best kan takle alt fra små dagligdagse hendelser, til strategivalg, å finne nye lokaler, personalsaker osv. Vi bidrar også i mange forskjellige støtte og rådgivingsposisjoner ovenfor både økonomisjefer, avdelingsledere, styre, ansatte og eiere; alt etter ønsker og behov.

Vi kan bistå med rådgivning innen ulike områder:

 • Selskapsstruktur
 • Budsjett og likviditetsstyring
 • Helhetlig gjennomgang av regnskap
 • Fusjon og fisjon
 • Stiftelse av selskap
 • Lønn og HR
 • Arbeidskontrakter, oppsigelser, permitteringer
 • Kompensasjonsordninger
 • Skattefunn
 • Kostnadskontroll
 • Inntjening på varegrupper
 • Økonomiske vurderinger
 • Interne rutiner