Lønn og HR

Har du ansatte og trenger bistand til lønnskjøringer? Vi kan hjelpe det meg dette. Samt kan vi bistå vi med regelverk rundt sykepenger, ansettelsesforhold, arbeidskontrakter, oppsigelse og permitteringer.

Aktiva Solsiden AS tilbyr tjenester innenfor området lønn for alle typer bedrifter, uavhengig av størrelse og bransje. Avhengig av ditt behov kan det kjøres lønn en eller flere ganger i året. Vi ivaretar all offentlig rapportering, samt at vi bidra med oppfølging av fravær, refusjonskrav og sykmeldinger. Vi kan også foreta selve lønnsutbetalingene, i tillegg til skatt og arbeidsgiveravgift, etter at du selv har godkjent beløpene.

Vi holder oss oppdatere oss på de stadig nye komplekse reglene og krav til lønnskjøringer – alt dere trenger å gjøre er å godkjenne den

Det kan ofte være mye å forholde seg til med lønnskjøringer. Dette har etter hvert blitt et veldig komplekst fagområde, derfor kan det være lurt å henvende seg til en av våre gode lønnsrådgivere.

Våre lønnsmedarbeidere er stadig oppdatert på det faglige innenfor lønnsområde, og jobber i lønnsprogrammet Visma Lønn. Dette er med på å sikre kvalitet og fleksibilitet i lønnskjøringer. I dette systemet legger vi inn det vi har mottatt av lønnsgrunnlag, sender inn A-Meldinger og produserer utbetalingslister.

Lønnslipper sendes ut på e-post til de ansatte, og A-melding sendes også direkte til Altinn. Dette sikrer mindre arbeid for alle parter og en økt automatisering av prosessen.

Mobilapp – timeregistrering og lønnsgrunnlag rett fra mobilen

Vi tilbyr også lønnskjøring via PowerOffice GO. Her finnes det en egen mobilapp hvor ansatte kan registrerer timer på ulike prosjekt, hvis bedriften har prosjektregnskap.

Denne praktiske mobilappen er tilgjengelig for timeføring, reiseregning og utlegg. Hver gang din ansatt skal føre timer eller legge ut, kan dette føres direkte inn i systemet. Dette er en sømløs funksjon som gjør prosessen mellom regnskap og lønn mer effektiv.

Trenger du hjelp til din lønnskjøring? Ta kontakt med oss i Aktiva, så kan vi ta en uforpliktende prat om hvordan vi kan hjelpe deg med lønn og andre regnskapstjenester.

Dette kan vi bistå med på lønnsområdet

 • Lønnskjøring
 • Bonuser
 • Lønnsslipper
 • Feriepenger
 • Sykepenger
 • Skattetrekk
 • Arbeidsgiveravgift
 • Pensjonssparing
 • Andre innrapporteringer
 • A-Melding
 • Terminoppgaver
 • Ansettelser og arbeidskontrakter
 • Oppsigelser og permitteringer
 • ByggeID