Årsregnskap

Et årsoppgjør oppsummere hvordan bedrift gjorde det rent økonomisk forrige regnskapsår. Det gir både informasjon om den økonomiske utviklingen gjennom året, og hvordan bedriften står til finansielt.

Hva består et årsoppgjør av?

Et komplett årsoppgjør vil inneholde følgende elementer

  • Resultatregnskap: Denne delen av regnskapet gir deg en oversikt over driftsinntekter, driftskostnader, finansinntekter og finanskostnader.
  • Balanse: Denne delen gir deg oversikt over eiendeler, gjeld og egenkapital.
  • Noter: Diverse forklaringer til de ulike postene i ditt regnskap.

Vi i Aktiva hjelper deg med utarbeidelse av årsoppgjøret. Vi er alltid oppdatert på skattereglene, og sørger for at ligningspapir, næringsoppgave og skattemeldinger fylles ut i henhold til dette. Vi utarbeider og dokumenterer årsoppgjøret, foretar utbytteberegning, skatteberegning og sender inn alle lovpålagte skjema til myndighetene.

Få hjelp til ditt årsoppgjør i dag!

Trenger du hjelp fra en regnskapsfører i siste liten til årsoppgjøret? Vi i Aktiva er her for deg. Vi har lang erfaring i bransjen, og ser frem til å bistå deg.