Nye Satser 2023

Fra og med inntektsåret 2023 er det innført en ekstra arbeidsgiveravgift for ansatte som tjener over kr 750 000. Beregningsgrunnlaget for den ekstra arbeidsgiveravgiften er i utgangspunktet det samme som grunnlaget for arbeidsgiveravgift ellers...

Nyheter for 2023: Nye satser

Økt arbeidsgiveravgift (5 %) ved lønn over kr 750 000

Fra og med inntektsåret 2023 er det innført en ekstra arbeidsgiveravgift for ansatte som tjener over kr 750 000. Beregningsgrunnlaget for den ekstra arbeidsgiveravgiften er i utgangspunktet det samme som grunnlaget for arbeidsgiveravgift ellers.

Avgiften vil kun beregnes for den delen av den enkelte ansattes lønn som overstiger beløpsgrensen.

Beløpsgrensen vil bare gjelde hos samme arbeidsgiver. Det vil si at om en ansatt tjener kr 780 000 hos en arbeidsgiver og kr 200 000 hos en annen, vil den ansatte kun overstige beløpsgrensen hos en av arbeidsgiverne.

Dersom den ansatte har flere arbeidsforhold hos samme arbeidsgiver vil lønna sees samlet.

Den ekstra arbeidsgiverperioden skal beregnes i alle soner. Dette medfører at også soner med 0 % arbeidsgiveravgift skal beregne 5 % ekstra arbeidsgiveravgift dersom ansatte mottar lønn mv. over beløpsgrensen.

Nye satser for kjøregodtgjørelse

Statens satse for kjøregodtgjørelse er i 2023 satt til kr 4,48 per kjørte kilometer, hvorav den skattefrie andelen er fortsatt satt er til kr 3,50 per kjørte kilometer.

Diettsatser

Det har vært noen mindre justeringer for de ulike diettsatsene i 2023.

For mer informasjon les her! Har du noen spørsmål til oss? Kontakt oss her.