Nye regler innen tjenestepensjon, gjeldende fra 1.januar 2022

Vi ønsker å informere våre kunder om nye regler innen tjenestepensjon, gjeldende fra 1.januar 2022...

Vi ønsker å informere våre kunder om nye regler innen tjenestepensjon, gjeldende fra 1.januar 2022.

Endringene vil i hovedsak gjelde bedrifter med deltidsansatte, da minstekravet om 20 % stilling bortfaller. Samtidig er aldersgrensen for å melde inn nå redusert til 13 år (tidligere 20 år).

Det betyr at bedrifter som benytter seg av deltidsansatte må innrette seg etter nye regler.

Innskuddet skal utgjøre minst 2 % av lønn (fra første krone) opp til 12 G (som i dag utgjør kr 1 276 788) som den ansatte mottar fra foretaket i løpet av året. (tidligere valgfritt om det startet på 1 G eller 0 G)

Det vil heller ikke være mulig å gjøre unntak for ansatte med inntekter under 1G. Da alle ansatte som passerer innrapporteringspliktig lønn på kr 1 000 vil ha rett til å meldes inn i ordningen (kr 10 000 for skattefrie organisasjoner).

Fristen for å tilpasse pensjonsavtale etter nye regler er 30.juni 2022, og er gjeldende fra 1.januar.

Det dere må gjøre er følgende:

  1. Logg deg inn på din kundeportal / dine sider hos din pensjonsgiver.
  2. Sjekke om det er ansatte som mottar lønn, men som ikke er registrert hos pensjonsgiver. (MERK: Med nye regler skal alle ansatte nå være registrert her, så lenge lønn overstiger kr 1 000 per år)
  3. Registrere eventuelle ansatte som mangler.

I utgangspunktet startet vi med rapportering av person- og lønnsopplysninger til pensjonsgiver i 2021 via a-melding og lønn. Ordningen er fortsatt i en liten testfase og det antas at alle store pensjonsgivere vil ha dette på plass i løpet av første halvår 2022.

Vi anbefaler at det gjøres en kontroll på dette nå snarlig i tilfellet din pensjonsgiver ikke har kommet skikkelig i gang med ordningen.

Ta kontakt dersom dere har videre spørsmål om ordningen, eller ved ønsket bistand for å få dette i orden. Du finner våre kontaktopplysninger her.

Ønsker dere bistand vil vi ha behov for tilgang til deres kundeportal (hos pensjonsgiver) for å se hvilke ansatte dere har registrert på avtalen per i dag.