Endringer i pensjon etter 1.januar 2022

Vi ønsker å informere våre kunder om nye regler innen tjenestepensjon, gjeldende fra 1.januar 2022.

Vi ønsker å informere våre kunder om nye regler innen tjenestepensjon, gjeldende fra 1.januar 2022.

Endringene vil i hovedsak gjelde bedrifter med deltidsansatte da minstekravet om 20 % stilling bortfaller, samtidig er aldersgrensen for å melde inn nå reduseres til 13 år (tidligere 20 år).

Det betyr også at bedrifter som benytter seg av deltidsansatte må innrette seg etter nye regler.

Innskuddet skal nå utgjøre minst 2 % av lønn (fra første krone) opp til 12 G (som i dag utgjør kr 1 276 788) som den ansatte mottar fra foretaket i løpet av året. (tidligere valgfritt om det startet på 1 G eller 0 G)

Det vil heller ikke være mulig å gjøre unntak for ansatte med inntekter under 1G, da alle ansatte som passerer innrapporteringspliktig lønn på kr 1 000 vil ha rett til å meldes inn i ordningen (kr 10 000 for skattefrie organisasjoner).

Fristen for å tilpasse pensjonsavtale etter nye regler er satt til 30.juni 2022, men skal være gjeldende fra 1.januar.

Det dere må gjøre er følgende:

  1. Logg deg inn på din kundeportal / dine sider hos din pensjonsgiver.
  2. Sjekke om det er ansatte som mottar lønn, men som ikke er registrert hos pensjonsgiver. (MERK: Med nye regler skal alle ansatte nå være registrert her, så lenge lønn overstiger kr 1 000 per år)
  3. Registrere eventuelle ansatte som mangler.

I utgangspunktet startet vi med rapportering av person- og lønnsopplysninger til pensjonsgiver i 2021 via a-melding og lønn, men ordningen er fortsatt i en liten testfase og det antas at alle store pensjonsgivere vil ha dette på plass i løpet av første halvår 2022.

Vi anbefaler derfor at det gjøres en kontroll på dette nå snarlig i tilfellet din pensjonsgiver ikke har kommet skikkelig i gang med denne ordningen.

Ta kontakt dersom dere har videre spørsmål om ordningen, eller om dere ønsker bistand for å få dette i orden.

Ønsker dere bistand vil vi ha behov for tilgang til deres kundeportal (hos pensjonsgiver) for å se hvilke ansatte dere har registrert på avtalen per i dag.