Kommunal kompensasjonsordning

Til kunder med virksomhet i Trondheim Kommune:

Regjeringen har som kjent bevilget 1,75 milliarder til lokale virksomheter i kommunene. Trondheim Kommune har mottatt 19 millioner til fordeling.

Kommunene får betydelig frihet til å støtte de virksomhetene som trenger det mest. Støtten skal prioriteres til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og servicenæringene som har opplevd økte kostnader eller økonomisk tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging. Det skal også fungere som en ventilordning for virksomheter som helt eller delvis faller utenfor den generelle kompensasjonsordningen. Maksimal støtte er begrenset til kr. 300 000,- pr. virksomhet.

Støtteordningen forvaltes av Regionalforvaltning.no, og selve søknadsprosessen fungerer over nettløsningen deres. Søknadsfristen er 28.04.21.

Dersom dere tenker å søke kommunal kompensasjon, eller har spørsmål ang. noe av dette – ta kontakt! Vi bistår dere gjerne.